Optimalisering Bedrijvenregeling
21556
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21556,stockholm-core-2.4.2,select-theme-ver-9.7,ajax_fade,page_not_loaded,popup-menu-fade,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive
Title Image

Optimalisering Bedrijvenregeling

Tien jaar geleden hebben de overheid en de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland de handen ineengeslagen om bedrijven in Nederland te helpen bij de aanpak van een bodemverontreiniging op hun terrein. Zo ontstond de Bedrijvenregeling. Bedrijven die interesse hadden in deelname aan deze regeling, moesten zich vóór 2008 aanmelden bij het bevoegd gezag (Provincies en 29 gemeentes) of bij Stichting Bodemcentrum.

Iedereen die zich op tijd had aangemeld en aan een aantal voorwaarden voldeed, kon gebruikmaken van de overheidssubsidie. In de praktijk hebben ruim 10.000 eigenaren zich aangemeld. Lees meer over de Bedrijvenregeling op de site van Bodem+ / Rijkswaterstaat.

 

Omdat de regeling per 2025 wordt beëindigd, is deze per 1 juli 2017 geoptimaliseerd. Zo kunnen zoveel mogelijk van de oorspronkelijke aanmelders er nog van gebruikmaken.

De belangrijkste veranderingen zijn:

  1. Wijzigingen in bestemming worden toegestaan.
  2. Overdracht / afkoop wordt mogelijk gemaakt.
  3. Het is mogelijk een voorschot te ontvangen.
  4. Er is een einddatum vastgesteld.

Wat wijzigt er concreet?

1. De bestemmingswijziging

De oorspronkelijke Bedrijvenregeling vereiste dat een locatie nog vijf jaar een bedrijfsbestemming hield. In de geoptimaliseerde regeling is de bestemming na sanering losgelaten. Dit betekent dat ook locaties waarvan de bestemming verandert, bijvoorbeeld in woningbouw, kunnen gebruikmaken van de Bedrijvenregeling. Voorwaarde daarbij blijft wel dat de maximum bijdrage wordt berekend op basis van sanering tot bedrijfsfunctie. Meerkosten om de bodem klaar te maken voor woningbouw zijn volledig voor eigen rekening.

2. Overdracht / afkoop

Het overheidsbeleid rond bodemverontreiniging is de laatste jaren veranderd van schoonmaken naar bronaanpak en beheersen van de verontreiniging. In dat kader is overdracht en afkoop van nazorg steeds belangrijker geworden. Bedrijven kunnen ervoor kiezen om, door betaling van een afkoopsom, de aansprakelijkheid van een verontreiniging bij een derde partij neer te leggen. Stichting Bodembeheer Nederland is zo’n partij. De Bedrijvenregeling is er zo op aangepast dat overdracht en afkoop van nazorg financieel eenvoudiger worden gemaakt.

3. Het voorschot

Voorheen werd de financiële bijdrage pas ná de sanering uitbetaald. Omdat juist in de startfase veel kosten worden gemaakt, kunnen bedrijven voortaan een voorschot vragen. Een deel van de toegezegde bijdrage wordt dan aan het begin van de sanering uitbetaald, en een deel na afronding.

4. De einddatum

Deze is vastgesteld op 1 januari 2025. Dit betekent dat bedrijven die zich voor 2008 hebben aangemeld, nog tot 1 januari 2025 de tijd hebben om aan te geven dat ze ook daadwerkelijk gebruik gaan maken van de Bedrijvenregeling. Het saneringsplan moet al voor 1 januari 2024 zijn ingediend! De aanvraag voor de financiële bijdrage moet voor 1 januari 2025 zijn ingediend. Vervolgens hebben zij tot 1 januari 2030 om de sanering te laten uitvoeren.

Waarom deze wijzigingen?

De wijzigingen in de Bedrijvenregeling zijn erop gericht de uitvoering van de regeling praktischer te maken. Door de aanpassingen wordt deelname voor aangemelde bedrijven praktischer. Dit vergemakkelijkt de doorverkoop en zorgt voor een goede overdracht naar de volgende generatie: de huidige kennis wordt goed vastgelegd en het beheer van een bodemverontreiniging kan worden ondergebracht bij derden. Bovendien wordt de Nederlandse bodem schoner.

Wat betekenen de wijzigingen voor aangemelde bedrijven?

Is van uw bedrijfslocatie bekend dat de bodem verontreinigd is, heeft u uw bedrijf aangemeld voor de Bedrijvenregeling en nog geen gebruik gemaakt van de financiële bijdrage? Dan kan het zinvol zijn dit alsnog te doen. Zeker met het oog op de toekomst van uw bedrijf.

Denkt u bijvoorbeeld aan overdracht of verkoop, dan kan de verontreiniging een belemmerende rol gaan spelen. Door het probleem nu aan te pakken, bent u beter voorbereid op toekomstige transacties.

Ook wanneer uw bedrijfslocatie in beeld is als woningbouwlocatie, is nu het moment uw mogelijkheden voor financiële ondersteuning te onderzoeken en daarvan gebruik te maken.

Het lijkt nog ver weg, maar duidelijk is dat u na 1 januari 2025 geen aanspraak meer kunt maken op deze financiële regeling. Weet dat een saneringstraject veel tijd kost, ook in de fase voorafgaand aan de daadwerkelijke sanering. Wilt u zeker zijn van tijdige hulp, wacht dan niet te lang.

Wat zijn de mogelijkheden voor niet-aangemelde bedrijven?

Bedrijven die zich niet voor 1 januari 2008 hebben aangemeld voor de Bedrijvenregeling, kunnen in aanmerking komen voor cofinanciering bij de aanpak van hun bodemverontreiniging. Wilt u hierover meer informatie, neem dan contact op met Bodembeheer Nederland.

Meer over de voorwaarden, toepassing en wijzigingen in de Bedrijvenregeling vraagt u bij Stichting Bodembeheer Nederland of het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond.