Bodembeheer Nederland neemt grondwatersanering Vlisco-terrein over
22574
post-template-default,single,single-post,postid-22574,single-format-standard,stockholm-core-2.4.3,select-theme-ver-9.9,ajax_fade,page_not_loaded,popup-menu-fade,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive
Title Image

Bodembeheer Nederland neemt grondwatersanering Vlisco-terrein over

Bodembeheer Nederland neemt grondwatersanering Vlisco-terrein over

Bodembeheer Nederland heeft de verantwoordelijkheid voor het saneren van de grondwatervervuiling van het bedrijfsterrein van Vlisco in Helmond overgenomen van Gamma Onroerend Goed (Helmond) bv, de eigenaar van het terrein. Bodembeheer Nederland is een landelijk werkende stichting die in nauwe samenwerking met overheden en bedrijfsleven de zorg en de verantwoordelijkheid voor verontreinigde locaties op zich neemt.

Batik is een kenmerkend product van Vlisco – beeld Vlisco


Trichloorethyleen
De sinds 1846 in Helmond gevestigde textielproducent Vlisco ontwerpt en vervaardigt onderscheidende textiele stoffen (zoals batik). Bij het verven en bedrukken van de doeken wordt sinds het midden van de vorige eeuw trichloorethyleen (tri) gebruikt om de gebruikte hars te verwijderen en de doeken te wassen. Tri is een vluchtige gechloreerde koolwaterstof. Met name op een aantal plaatsen op de noordzijde van het Vlisco-terrein is tri in de bodem terechtgekomen en uiteindelijk in het grondwater. De grondwaterverontreiniging strekt zich vanaf het Vlisco-terrein uit in noordelijke richting. Inmiddels zijn de bedrijfsprocessen bij Vlisco verbeterd. Vlisco wil de last van de in het verleden veroorzaakte problemen zo goed mogelijk herstellen, in nauw overleg met de omgeving en de gemeente.

 

Saneringsplan
In 2012 kreeg de eigenaar van de grond goedkeuring op een voorgenomen sanering. Hierin werd onder andere voorzien in een bioscherm als beheersmaatregel. Met dit scherm wordt tri in het grondwater, op een diepte van 15 tot 45 meter, op een natuurlijke wijze door bacteriën afgebroken. Dit scherm lijkt momenteel redelijk goed te functioneren. Het onderhoud is echter gecompliceerd. Zowel in de werking, als in financiële zin, brengt het scherm veel risico’s met zich mee. De eigenaar heeft daarom Bodembeheer Nederland gevraagd een alternatief te onderzoeken en met name de verantwoordelijkheid van de grondwaterverontreiniging over te nemen.

Bodembeheer Nederland verwacht dit op een verantwoorde en duurzame wijze te doen, door de bronnen van de verontreiniging zo maximaal mogelijk te verwijderen. Door deze saneringsinspanning zullen de concentraties tri in het grondwater op het Vlisco-terrein sterk afnemen. Hierdoor wordt de uitstroom van verontreiniging via het grondwater naar de omgeving geminimaliseerd en wordt de verontreinigingsvracht in de ‘pluim’ geleidelijk aan minder. Met deze aanpak verwacht Bodembeheer Nederland dat in de toekomst geen, of slechts minimale beheersmaatregelen nodig zijn. De toekomstige maatregelen zullen te zijner tijd worden afgestemd met de overheid.

 

Bodembeheer Nederland
Stichting Bodembeheer Nederland opereert op het grensvlak van overheid en bedrijfsleven en biedt   ondersteuning bij aanpak en beheer van bodemverontreinigingen. Met name verontreinigingen in het diepere grondwater betekenen voor terreineigenaren onzekere en grote risico’s. Bodembeheer Nederland voert deze werkzaamheden niet zelf uit, maar neemt de zorg en de verantwoordelijkheid over van de grondeigenaar.