Overname nazorg en beheer van de voormalige stortplaats IJsseldijk in Westervoort
22566
post-template-default,single,single-post,postid-22566,single-format-standard,stockholm-core-2.4.3,select-theme-ver-9.9,ajax_fade,page_not_loaded,popup-menu-fade,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive
Title Image

Overname nazorg en beheer van de voormalige stortplaats IJsseldijk in Westervoort

Overname nazorg en beheer van de voormalige stortplaats IJsseldijk in Westervoort

De provincie Gelderland heeft de nazorg en het eeuwigdurend beheer van de voormalige stortplaats IJsseldijk in Westervoort overgedragen aan Bodembeheer Nederland. Natuurmonumenten is eigenaar van het terrein en zorgt voor de natuurontwikkeling.

Kleiputten gevuld met afval
De voormalige stortplaats IJsseldijk in Westervoort, vlak bij Arnhem, kwam in de jaren zeventig van de vorige eeuw in gebruik voor het storten van onder meer huisvuil, bedrijfsafval en (verontreinigde) grond. In het gebied was in de decennia daarvoor klei gewonnen voor de fabricage van bakstenen. De voormalige stortplaats van ruim 11 hectare groot werd in de jaren negentig van de vorige eeuw voorzien van een afdeklaag met schone grond. Overeenkomstig de Wet Bodembescherming was de provincie Gelderland verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg voor het gebied.

Voortzetten samenwerking Natuurmonumenten
De provincie heeft de eeuwigdurende nazorg en het milieuhygiënisch beheer van de voormalige stortplaats nu overgedragen aan Bodembeheer Nederland. Wij nemen daartoe onder andere de monitoring van de grondwaterverontreiniging op ons. Daarbij controleren wij de voorzieningen om mogelijke emissies naar de IJssel te voorkomen. Ook monitoren wij de afvoer van het hemelwater. Wij nemen verder de verantwoordelijkheid over voor het nemen van maatregelen bij tegenvallers en faalscenario’s. Tot slot voeren we terreininspecties uit. Natuurmonumenten is verantwoordelijk voor het natuurbeheer op de voormalige stortplaats.