Expertise Loket Afbouw en afkoop van Nazorg (ELAN)
21889
post-template-default,single,single-post,postid-21889,single-format-standard,stockholm-core-2.4.1,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,popup-menu-fade,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive
Title Image

Expertise Loket Afbouw en afkoop van Nazorg (ELAN)

Expertise Loket Afbouw en afkoop van Nazorg (ELAN)

Stichting Bodembeheer Nederland en Bodemzorg zijn gezamenlijk het landelijke ExpertiseLoket Afbouw en afkoop Nazorg (ELAN) gestart. Via dit loket ondersteunen zij eigenaren van IBC-locaties bij de afbouw van nazorg. ELAN biedt een unieke dienst door al in het voortraject vrijblijvend en uitgebreid mee te denken over de mogelijkheden voor IBC-locaties.

Herontwikkeling, subsidie of afbouw van de nazorg

ELAN kan al in een vroeg stadium de bestaande aanpak van een IBC-locatie tegen het licht houden en meedenken over de mogelijkheden voor herontwikkeling, subsidies of afbouw van de nazorg. Zo wordt bepaald of de nazorg kan worden geoptimaliseerd of afgebouwd, waarmee de intensieve nazorgkosten en risico’s voor volgende generaties worden beperkt. Ook kan ELAN de (herziene) nazorg geheel overnemen, door deze af te kopen.

Vrijblijvend advies

Vincent Breij, werkzaam voor ELAN, licht toe: “Overheden hebben met elkaar afgesproken de nazorg zo veel mogelijk te beëindigen, of in elk geval te verminderen. Dit is vastgelegd in het Convenant bodem en ondergrond 2016-2020. We ervaren dat afbouw in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend is. Redenen hiervoor zijn onder andere onzekerheid over de haalbaarheid van een alternatieve aanpak, of het gebrek aan urgentie om iets te veranderen. Ook kan een grotere investering die op korte termijn nodig is, belemmerend werken. ELAN adviseert overheden en bedrijven met IBC-locaties vrijblijvend over de mogelijkheden voor optimalisatie en afbouw van nazorg, maar ook over financiering, subsidie, afkoop en herontwikkeling. We komen hier graag over praten en kunnen vergaand meedenken en oplossingen bieden.”

Achtergrond

Op IBC-locaties zijn bodemverontreinigingen in het verleden ingepakt om “eeuwigdurend” te isoleren (I), beheersen (B) en controleren (C). Het eeuwigdurende van deze maatregel, leidt echter vaak tot hoge, steeds terugkerende kosten. Dit terwijl het tegenwoordig niet altijd meer nodig is om risico’s tegen te gaan met eeuwigdurende maatregelen. Dankzij toegenomen kennis over bodemverontreiniging, nieuwe saneringstechnieken én door breder naar oplossingen en mogelijkheden te kijken, kan nazorg in veel gevallen worden afgebouwd.

Contact

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend gesprek met ELAN? Neem dan contact op met Vincent Breij via breij@bodembeheernederland.nl of 06 11 340 142.