Gelderland draagt elf verontreinigingslocaties over aan Bodembeheer Nederland
21989
post-template-default,single,single-post,postid-21989,single-format-standard,stockholm-core-2.4.3,select-theme-ver-9.9,ajax_fade,page_not_loaded,popup-menu-fade,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive
Title Image

Gelderland draagt elf verontreinigingslocaties over aan Bodembeheer Nederland

Gelderland draagt elf verontreinigingslocaties over aan Bodembeheer Nederland

De Provincie Gelderland wil haar langdurige monitoringsverplichtingen afronden voordat de Omgevingswet in werking treedt. In dit kader zijn resterende verplichtingen en eventuele (financiële) risico’s van elf gesaneerde locaties overgedragen aan Bodembeheer Nederland.

Op de locaties zijn in het verleden bodemsaneringen uitgevoerd vanuit het Wbb-budget. Omdat de veroorzaker destijds niet meer was aan te spreken, heeft de Provincie Gelderland de saneringen uitgevoerd. Niet overal bleek het indertijd mogelijk of kosteneffectief om de verontreiniging helemaal te verwijderen. De provincie monitort op de locaties nog de resterende grondwaterverontreiniging. Reden om de locaties nu over te dragen, is dat de taken van afdeling Bodem door het wegvallen van de Wbb veranderen. Stichting Bodembeheer Nederland is in samenwerking met het ministerie van IenW opgericht om de langdurige zorg rondom bodem- en grondwaterverontreinigingen over te nemen.

Doel van de overdracht is het wegnemen van de wettelijke saneringsverplichtingen. Het gaat op deze locaties veelal om grondwaterverontreinigingen (o.a. olie, vluchtige aromaten, vluchtige chloorkoolwaterstoffen). Bodembeheer Nederland heeft voor elke locatie een beoordeling uitgevoerd op basis van de beschikbare gegevens. Joep van der Wee, projectmanager bij Bodembeheer Nederland: “Vervolgens hebben we, daar waar zinvol, een actieve aanpak van de bronzone uitgewerkt. Hoge gehalten aan verontreiniging worden verwijderd, zodanig dat we nalevering naar de pluim zoveel mogelijk voorkomen en we een langdurige monitoring kunnen beëindigen.”

Daar waar bronzonesanering niet mogelijk of kosteneffectief bleek, is de monitoring geoptimaliseerd en afgestemd op eventueel kwetsbare objecten. Van der Wee: “Zo minimaliseren we de monitoringsverplichting en werken we toe naar eindige situaties. We behouden daarbij vanzelfsprekend de mogelijkheid om bij daadwerkelijke risico’s actieve maatregelen te nemen.”

Overdracht, afkoop en overname door Bodembeheer Nederland

De bodemsaneringsoperatie is in een eindfase gekomen. Stichting Bodembeheer Nederland is opgericht om complexe bodemvraagstukken van zowel publieke als private partijen over te nemen. In Bodembeheer Nederland vond de provincie dan ook “een plezierige en kundige partner om de open eindjes van de bodemoperatie mee af te dichten”. Door de overname van deze elf saneringslocaties is de continuïteit ervan naar de toekomst toe zekergesteld.

Wilt u meer weten over het overdragen van verontreinigde locaties? Neem dan contact op met Bodembeheer Nederland via 085-330 10 10 of info@bodembeheernederland.nl.