S/park Deventer van de grond – zonder zorgen om bodemverontreiniging
21874
post-template-default,single,single-post,postid-21874,single-format-standard,stockholm-core-2.4.1,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,popup-menu-fade,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive
Title Image

S/park Deventer van de grond – zonder zorgen om bodemverontreiniging

S/park Deventer van de grond – zonder zorgen om bodemverontreiniging

In Deventer verrijst een nieuw innovatiecentrum: S/park. Akzo Nobel Chemicals B.V. (tegenwoordig Nouryon), de gemeente Deventer, de Herstructureringsmaatschappij Overijssel en de provincie Overijssel hebben een overeenkomst getekend om samen deze ‘broedplaats voor open innovatie in de meest veeleisende chemie en technologie’ te ontwikkelen.

S/park biedt laagdrempelige toegang tot unieke kennis en faciliteiten die voor veel start-ups, bedrijven, studenten en onderzoekers normaliter niet toegankelijk zijn. Het acht hectare tellende terrein is gevestigd op een deel van de Nouryon locatie in Deventer, aan de A1.

Verkoop (verontreinigde) grond

Een van de vereisten voor het ontwikkelen van deze unieke locatie was de verkoop van de grond door Nouryon aan de gemeente Deventer. Gezien de chemische industrie die hier al sinds 1838 gevestigd was, was deze grond verontreinigd. Nouryon nam contact op met Bodembeheer Nederland, om te onderzoeken of het mogelijk was om de saneringsverplichting en daarmee verbonden activiteiten aan een competente en gespecialiseerde partner over te dragen en daarmee de verkoop van het terrein aantrekkelijk te maken.

Beheersmaatregel Bodembeheer Nederland

Na gesprekken tussen de verschillende betrokkenen, locatiebezoeken en studies op basis van eerder uitgevoerde onderzoeken zijn Nouryon, gemeente Deventer, Provincie Overijssel en Bodembeheer Nederland tot een overeenstemming gekomen. In het kort houdt deze in dat Nouryon de saneringsverplichting heeft overgedragen aan Bodembeheer Nederland. Op de locatie is al een aantal jaren een grondwateronttrekking (beheersmaatregel) gaande. Bodembeheer Nederland zal de komende maanden het bestaande saneringsplan actualiseren. Een van de maatregelen betreft het (deels) verwijderen van aanwezige verontreinigingsbronnen. De restverontreinigingen zullen worden gemonitord.

Doordat de saneringsverplichting is overgedragen is de grond aantrekkelijk geworden voor de verkoop. De gemeente Deventer heeft het perceel inmiddels gekocht. Het plan van de gemeente is de grond na de eerste opstartjaren weer te verkopen. De verantwoordelijkheid voor de verontreiniging blijft ook dan bij Bodembeheer Nederland liggen.

Nouryon en de overige betrokken partijen kunnen zich nu volledig richten op de verdere ontwikkeling van de unieke locatie. S/park belooft dé place-to-go in Europa te worden voor de industrie, kennisinstellingen, ondernemers, investeerders en studenten op het gebied van hoog reactieve chemie en technologie.

Meer over S/park vind je op www.sparkdeventer.nl