Stortplaats Roomburgerpolder
22429
post-template-default,single,single-post,postid-22429,single-format-standard,stockholm-core-2.4.1,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,popup-menu-fade,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive
Title Image

Stortplaats Roomburgerpolder

Stortplaats Roomburgerpolder

Sinds 2002 wordt voormalige stortplaats De Bult in de Roomburgerpolder in Leiden beheerst door middel van een grondwateronttrekking. Enkele jaren geleden stelde het betrokken adviesbureau dat actieve beheersing van De Bult niet noodzakelijk lijkt te zijn om verspreidingsrisico tegen te gaan. Omwonenden waren hier echter niet gerust op, maakten zich zorgen over mogelijke gezondheidsrisico’s en over de verkoopbaarheid van hun woningen. Om tot een zorgvuldige afweging te komen zijn de juridische en milieuhygiënische consequenties van een nieuwe, extensievere aanpak daarom beter onderzocht. Bodembeheer Nederland heeft dit proces als onafhankelijke inhoudsdeskundige begeleid.

 

De verschillende onderzoekstappen zijn consequent in overleg met de omwonenden, gemeente en omgevingsdienst doorlopen. Het onderzoek bevestigt de eerdere conclusie dat een nieuwe aanpak voor de huidige actieve beheersing verantwoord is. Maar belangrijker, door de transparante werkwijze is meer begrip ontstaan voor gemaakte keuzes. Zoals een bewoner het zei: “Door het onbegrijpelijke begrijpelijk te maken, is bij mij het gevoel ontstaan dat de nazorg ook in de toekomst op verantwoorde wijze wordt nagekomen.”

 

De gemeente zal de nieuwe aanpak laten uitwerken in een monitoringsplan, waarin rekening wordt gehouden met (terugval)maatregelen als uit monitoring zou blijken dat zich – tegen de verwachting in – toch ongewenste verspreiding van verontreiniging voordoet. Daarvoor blijven de huidige voorzieningen ook aanwezig. Pas als uit monitoring over een reeks van jaren blijkt dat geen milieuhygiënische risico’s ontstaan, kan de nazorg definitief worden afgebouwd. De werkwijze van afgelopen periode, dat wil zeggen: een transparant proces waarin de afwegingen goed en duidelijk met betrokken bewoners wordt gecommuniceerd, wordt voortgezet.